Muligheder

Nedenfor er der kort gennemgået en række af de temaer, der er meget oppe i tiden. Kristensen & Partners kan meget mere end det nævnte, så skulle du have et specifikt emne, der ikke er nævnt, så kontakt os.

CE mærkning

Genplacering

Kvalitets- og miljøledelse

Sikkerhedsarbejde

Processtyring

Teknisk rådgivning

Lean Manufacturing

Organisations- og medarbejderudvikling

CE mærkning

Beskrivelse:

CE mærkning er et punkt, der berører mange virksomheders produkter og ydelser, derfor er det vigtigt altid at være opmærksom på, hvilke standarder og lovkrav, der gælder for disse

- DS/EN 1090

- DS/EN ISO 3834

- Maskindirektivet

- DS/EN 14351

- DS/EN 13830

- Bekendtgørelser / Regulativer / Love

 Kvalitets- og miljøledelse

 Processtyring

 Beskrivelse:

Mange virksomheder bliver mødt med krav om certificering af deres interne ledelsessystemer, i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. For at systemerne ikke bremser den daglige drift er det afgørende, at der ved udarbejdelsen af systemerne tages højde for den enkelte virksomheds helt specifikke krav.

- Processtyring

- Integrer flere adskilte enheder under 1 certifikat

- Procesbeskrivelse

- Undgå unødige dokumentationskrav

- Ledelsens evaluering

- Gennemskuelighed (alle er involveret og forstår)

 Beskrivelse:

I en virksomheds dagligdag foregår der mange aktiviteter. Ved at procesorientere aktiviteterne og tilpasse grænsefladerne mellem afdelingene, opnås en væsentlig forbedring af kapaciteten, samtidig med, at den generelle tilfredshed vokser i takt med den øgede gensidige forståelse.

- Processtyring

- Ressourceoptimering

- Virksomhedsintegration (også internationalt)

Kristensen & Partners ApS - Langagervej 41 - 6000 Kolding - Telefon +45 28 96 21 46 - CVR 33047916

 Lean Manufacturing

 Genplacering

 Beskrivelse:

Lean Manufacturing er grundlæggende et tankesæt, der i det daglige tager højde for, at enhver aktivitet i en virksomhed skal være værdiskabende, ellers bør den fjernes fra processen.

- Design for Manufacturing

- 5S

- Processtyring

- Produktionsoptimering

 Beskrivelse:

Selv i den mest veldrevne virksomhed kan det være nødvendigt at lade medarbejdere forlade virksomheden. Her er det af afgørende værdi for virksomhedens omdømme og medarbejderens fremtid, at der ydes professionel bistand.

- Krisehjælp

- Personligt kompendie med kompetenceprofil

- Personlig dataliste (CV)

- Opfordrede og uopfordrede ansøgninger

- Brug af internettet

 Organisations- og medarbejderudvikling

 Sikkerhedsarbejde

Beskrivelse:

Ud fra en grundig gennemgang af virksomheden laves der i samarbejde med dig et koncept for, hvorledes den mest værdiskabende udvikling kan gennemføres

 Beskrivelse:

Sikkerhedsarbejdet i mange virksomheder begrænser sig til enkelte ildsjæles entusiastiske virke for at forbedre arbejdsmiljøet.

Der er i et integreret arbejdsmiljøarbejde et stort potentiale for at øge værdien af driften for enhver virksomhed. Hvis arbejdet med arbejdsmiljø koordineres med eksempelvis Samarbejdsudvalget, får man et bredere input og samtidig en øget opmærksomhed.

- Arbejdspladsvurdering (APV)

- Arbejdspladsbrugsanvisning (APB)

- Indretning af lokaler (lys, lyd, ergonomi)

- Mulighed for certificering (Smileyordningen)

 Teknisk rådgivning

 Beskrivelse:

I den daglige drift opstår der jævnligt problemstillinger, der med fordel kan løses med ekstern arbejdskraft. Derved opnås på samme tid nye input til organisationen og mindst mulig forstyrrelse af den daglige drift.

- Produktudvikling

- Mekatronik

- Fejlfinding og fejlrettelse (service og reklamationer)

- Projektledelse

- On-site assistance